Välkommen

Läxa till fredagen den 10/10 är diktamen på s.48-49 i Framåt 3A. Ni kan lyssna på texten här.