Substantiv i plural

Träna på substantiv i plural (två eller flera).

En-ord:

En-ord är svåra. Det finns många regler. Det finns två stora regler.

  • Om ordet slutar på -a. Ta bort -a och +or.
  • Om ordet INTE slutar på -a. +ar. (Om ordet slutar på -e. Ta bort -e.)

Det finns fler regler.

  • Om ordet kommer från ett annat språk. +er
  • Om ordet slutar på -or eller -het. +er
  • Om ordet slutar på -are eller -ier. Samma.

Kom ihåg! Det finns oregelbundna substantiv!

Ett-ord:

Ett-ord är bra. De har bara två regler.

  1. Om ordet slutar på konsonant. Samma.
  2. Om ordet slutar på vokal. +n.

Kom ihåg! Det finns oregelbundna substantiv!